Activiteiten

Algemene Ledenvergadering

Datum 28 feb 2020
Tijdstip 20:00 uur
Locatie Rodenburghal (Theater)
Adres Rodenburg 2
Website bekijken

Agenda Algemene Ledenvergadering 28 Februari 2020.

Tijd: 19.30 uur binnenloop, start vergadering 20.00 uur.

Locatie: Rodenburghal (Theater) Rodenburg 2 te Leek.


1.Opening.

2.Vaststellen agenda.

3.Verslag ALV 28 februari 2019.

4.Jaarverslag 2019. 

5.Binnengekomen stukken/mededelingen.

6.Financiën.
 • Financieel jaarverslag.
 • Verslag kascommissie, door Tjitske Veenhuizen en Arjan Zantinga.
 • Benoeming nieuwe kascommissie 2020.

7.Bestuursverkiezingen.
 • Aftredende bestuursleden: Monique Rooks, secretaris.
 • Verkiezing van nieuwe bestuursleden.

8.Trainers.
 • Trainen in 2019, een toelichting op trainen en trainers door Peter Wolters,hoofdtrainer.

9.Commissies en anderen
 • Leekster Lente Loop, door Peter Wolters, voorzitter.
 • Nienoord Cross, door Henk Prins, voorzitter.
 • Activiteitencommissie, door Kea de Boer.
 • Kledingcommissie, door Joep Gevers en Joost Heizenberg.
 • Website/redactie, door Hans van Leeuwen, namens de webredactie en webmasters. Aansluitend de bekendmaking van de sportheldin 2019 en sportheld 2019, een activiteit van de webredactie

10.Ledenmomentje.

11.Rondvraag.

12.Sluiting.

Aantal inschrijvingen: 12
Inschrijven is mogelijk tot 28-02-2020
Inschrijven voor deze activiteit
 
*
*
 

© Loopgroep Nienoord

De gezelligste loopgroep van het Westerkwartier.

Terug naar boven