Reglement 2018

 

Reglement Clubcompetitie 2018

 

In de Clubcompetitie zitten dit jaar weer de gebruikelijke wedstrijdjes tijdens de trainingen, waarvan je er ook dit jaar minimaal 3 moet meedoen, 5 aangewezen wedstrijden in de omgeving (vanaf nu: buurtwedstrijden), waarvan je er minimaal 1 moet meedoen, en zelfgekozen wedstrijden (de jokers) , die je mag, maar niet hoeft te lopen. Je mag meerdere jokers inzetten, maximaal 5, om je eindscore omhoog te halen en/of het verplichte aantal wedstrijden van dit jaar, 7, te halen. Hiervoor is het volgende reglement opgesteld.  

 

 1. Om te mogen meedoen aan de clubcompetitie (CC) moet je lid zijn (geworden) van de Loopgroep Nienoord.
 2. De CC bestaat uit 3 soorten wedstrijden, te weten
 • Trainingswedstrijden: wedstrijden die tijdens de reguliere training worden gehouden
 • Buurtwedstrijden: publieke wedstrijden in de buurt van Leek die aangewezen zijn voor de CC
 • Jokers: publieke wedstrijden die de loper zelf kan kiezen om mee te laten tellen
 1. Als Trainingswedstrijden zijn aangewezen:
 • 2 x een 1 km loop
 • 2 x een Coopertest
 • 2 x een 5 km loop
 1. Als Buurtwedstrijden zijn aangewezen:
 • De LegioRun in Grootegast
 • De 7 van Zevenhuizen
 • De SnikkeRun
 • De MaRun
 • De Intersport Cross Norg
 1. Voor de Trainingswedstrijden geldt:
 • Er zijn minimaal 3 uitslagen nodig om mee te doen in de eindstand
 1. Voor de Buurtwedstrijden geldt:
 • De LegioRun in Grootegast (5 of 10 km) telt als 5 of 11 km
 • De 7 van Zevenhuizen telt als 7,7 km
 • De SnikkeRun telt (gewoon) als 5 km
 • De Marun (5 of 10 km) telt als 5 of 11 km
 • De Intersport Cross Norg (8,7 km) telt als 10,25 km
 • Er is minimaal 1 uitslag nodig om mee te doen in de eindstand
 1. Voor de zelf te kiezen jokers geldt:
 • Ze moeten worden aangemeld dmv een mail naar CC@loopgroepnienoord.nl
 • Uiterste aanmelddatum is ergens in december 2018 en wordt nog bekend gemaakt via de site
 • De uitslag moet op internet te vinden zijn; in de mail moet een link naar die uitslag staan
 • Een joker mag ingezet worden om
  • Het verplichte aantal uitslagen te halen
  • Het gemiddelde omhoog te halen
 • Een joker moet gaan over een wedstrijd over 4 mijl, 10 km, 15 km, 10 mijl of halve marathon en voor elk van die afstanden mag maar 1 joker ingezet worden; wel mag je later een ‘betere’ joker voor een afstand aanmelden.
 • Een 4 mijl telt als 7 km
 • Een 10 km telt als 11 km
 • Een 15 km telt als 17 km
 • Een 10 mijl telt als 18,5 km
 • Een halve marathon telt als 25 km
 1. In totaal zijn er 7 uitslagen nodig om mee te doen in de eindstand, waarvan dus minimaal 3 trainingswedstrijden en 1 Buurtwedstrijd
 2. De leeftijdsklassen zijn:

Mannen: M senioren,  M50+, M55+ en M60+

Vrouwen: V senioren, V40+, V50+, V55+ en V60+

 1. De leeftijdsklasse wordt bepaald door de leeftijd die je in 2018 bereikt.

Dus als je dit jaar 50 of 60 jaar wordt (geboren in resp. 1968, of 1958), dan word je bij de inschrijving vanaf de eerste wedstrijd ingedeeld in de betreffende leeftijdscategorie (50 rsp. 60).

De jury kan beslissen om leeftijdsklassen samen te voegen of te splitsen.

 1. De klassering werkt als volgt:
 • Per wedstrijd wordt de gelopen tijd vertaald naar de gemiddelde snelheid
 • De snelste 7 van alle uitslagen tellen mee in het klassement
 • De gemiddelde snelheid van die 7 uitslagen is de eindscore
 1.  Degene met de hoogste gemiddelde snelheid in zijn of haar categorie is daar de winnaar(es).
 2.  Bij een gelijke stand in het eindklassement geeft de uitslag van de laatste gezamenlijke wedstrijd van de clubcompetitie zelf de beslissing.
 3.  De jury kan dit reglement aanpassen en beslist in alle voorkomende geschillen.

© Loopgroep Nienoord

De gezelligste loopgroep van het Westerkwartier.

Terug naar boven