Reglement 2019

Reglement ClubCompetitie 2019

 

 1. de Clubcompetitie zitten dit jaar weer de gebruikelijke wedstrijdjes tijdens de trainingen, waarvan je er ook dit jaar minimaal 3 moet meedoen, 6 aangewezen wedstrijden in de omgeving (vanaf nu: buurtwedstrijden), waarvan je er minimaal 1 moet meedoen, en zelfgekozen wedstrijden (de jokers) , die je mag, maar niet hoeft te lopen. Je mag voor 5 afstanden een joker inzetten om je eindscore omhoog te halen en/of het verplichte aantal wedstrijden van dit jaar, 7, te halen. Hiervoor is het volgende reglement opgesteld.

 

 1. Om te mogen meedoen aan de clubcompetitie (CC) moet je lid zijn (geworden) van de Loopgroep Nienoord.
 2. De CC bestaat uit 3 soorten wedstrijden, te weten
  1. Trainingswedstrijden: wedstrijden die tijdens de reguliere training worden gehouden
  2. Buurtwedstrijden: publieke wedstrijden in de buurt van Leek die aangewezen zijn voor de CC
  3. Jokers: publieke wedstrijden die de loper zelf kan kiezen om mee te laten tellen
 3. Als Trainingswedstrijden zijn aangewezen:
  1. 2 x een 1 km loop
  2. 2 x een Coopertest.
  3. 2 x een 5 km loop
 4. Als Buurtwedstrijden zijn aangewezen:
  1. De LegioRun in Grootegast
  2. De Snikkerun
  3. De Run van Roden
  4. De Marun
  5. De Intersport Cross Norg
  6. De Nienoord cross
 5. Voor de Trainingswedstrijden geldt:
  1. Er zijn minimaal 3 uitslagen nodig om mee te doen in de eindstand
 6. Voor de Buurtwedstrijden geldt: 
  1. De LegioRun in Grootegast (5 of 10 km) telt als 5 of 11 km
  2. De SnikkeRun telt (gewoon) als 5 km
  3. De Run van Roden (10,55k m) telt als 11,65 km
  4. De Marun (5 of 10 km) telt als 5 of 11 km
  5. De Intersport Cross Norg (8,7 km) telt als 10,25 km
  6. De Nienoord Cross (5 km of 7,5) telt als 5,75 of 9 km
  7. Er is minimaal 1 uitslag nodig om mee te doen in de eindstand
 7. Voor de zelf te kiezen Jokers geldt:
  1. Ze moeten worden aangemeld dmv een mail naar CC@loopgroepnienoord.nl
  2. Uiterste aanmelddatum is ergens in december 2019 en wordt nog bekend gemaakt via de site
  3. De uitslag moet op internet te vinden zijn; in de mail moet een link naar die uitslag staan
  4. Een Joker mag ingezet worden om
   1. Het verplichte aantal uitslagen te halen
   2. Het gemiddelde omhoog te halen
  5. Een Joker moet gaan over een wedstrijd over 4 mijl, 10 km, 15 km, 10 mijl of halve marathon en voor elk van die afstanden mag maar 1 Joker ingezet worden; wel mag je later een ‘betere’ Joker voor een afstand aanmelden.
  6. Een 4 mijl telt als 7 km
  7. Een 10 km telt als 11 km
  8. Een 15 km telt als 17 km
  9. Een 10 mijl telt als 18,5 km
  10. Een halve marathon telt als 25 km
 8. In totaal zijn er 7 uitslagen nodig om mee te doen in de eindstand, waarvan dus minimaal 3 Trainingswedstrijden en 1 Buurtwedstrijd
 9. De leeftijdsklassen zijn:
  1. Mannen: M senioren,  M50+, M55+ en M60+
  2. Vrouwen: V senioren, V40+, V50+, V55+ en V60+
 10. De leeftijdsklasse wordt bepaald door de leeftijd die je in 2019 bereikt. Dus als je dit jaar 50 of 60 jaar wordt (geboren in resp. 1969, of 1959), dan word je bij de inschrijving vanaf de eerste wedstrijd ingedeeld in de betreffende leeftijdscategorie (50 rsp. 60). De jury kan beslissen om leeftijdsklassen samen te voegen of te splitsen.
 11. De klassering werkt als volgt:
  1. Per wedstrijd wordt de gelopen tijd vertaald naar de gemiddelde snelheid
  2. De snelste 7 van alle uitslagen tellen mee in het klassement
  3. De gemiddelde snelheid van die 7 uitslagen is de eindscore
 12. Degene met de hoogste gemiddelde snelheid in zijn of haar categorie is daar de winnaar(es).
 13. Een paar keer per jaar worden de tussenstanden op de site gepubliceerd, na de laatste trainingswedstrijd voor de laatste keer.
 14. Bij een gelijke stand in het eindklassement geeft de uitslag van de laatste gezamenlijke wedstrijd van de clubcompetitie zelf de beslissing.
 15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Jury.

© Loopgroep Nienoord

De gezelligste loopgroep van het Westerkwartier.

Terug naar boven