30 Jaar Loopgroep Nienoord

30 jaar Loopgroep Nienoord (deel 2)

Editie twee over 30 jaar Loopgroep Nienoord. In 1989 was het nog niet denkbaar dat er een website voor de Loopgroep was. Communiceren ging van mond tot mond en er werd een clubblad gemaakt.
Het is bewonderenswaardig dat er na de oprichting in april 1989, twee maanden later er al een clubblad werd uitgegeven met de veelzeggende naam; 'De Droaver'. 
In een latere editie van dit clubblad valt ergens te lezen dat trainer Boele de Wind redelijk tevreden was over deze eerste editie waarbij je 'redelijk' moet uitleggen als krititisch. Boele is jarenlang de zondagtrainer van Loopgroep Nienoord en voor die leden die dat hebben meegemaakt weten wat er met kritisch wordt bedoeld. 

De eerste editie van De Droaver kun je nu downloaden ( en bewaren) en dan volledig inzien. Kijk in het rechter kader of klik hier.  Volgende week maken we sprint vijf jaar later waneer Loopgroep Nienoord de landelijke pers haalt.

30 jaar Loopgroep Nienoord (deel 1)

Het allereerste bestuur van Loopgroep Nienoord bestond uit;
 
Voorzitter Anko Odding
Secretaris Jans Meyboom
Penningmeester Jan Hovinga
Wedstrijdsecretariaat/redactie Jelly Land
Technische zaken Boele de Wind

Onderstaand de letterlijke tekst van Anko Odding in het eerste clublad 'De Droaver'

Van de Voorzitter.

Beste vrienden en vriendinnen.

Hier is dan het eerste nummer van de "De Droaver". het cluborgaan van onze loopgroep. Nadat op de vergadering van 23 september 1988 een voorlopig bestuur werd samengesteld is er al heel wat werk verzet. Na een aantal vergaderingen kon er reeds een algemene vergadering worden uitgeschreven, met op de agenda een voorstel om te komen tot de oprichting van een vereniging,
De belangrijkste motieven hiervoor waren o.a.:

* de herkenbaarheid naar buiten
* eigen clubkleding
* meer onderlinge verbinding
* uitgave van een eigen clubblad
* het ontwikkelen van de loopsport in de regio

Nadat op 7 april 1989 de statuten waren vastgelegd bij notartis De Groot te Leek, werd op 6 juni 1989 van de KNAU het bericht ontvangen dat de : Loopgroep Nienoord" als vereniging zou worden ingeschreven.

Op dit moment hebben zich reeds 38 mensen als lid aangemeld, en dit aantal neemt nog steeds toe. Behalve de zondagochtend groep is er inmiddels ook een zaterdagochtend groep gestart, met hier al een redelijk vaste kern, die weer og geen weer, de training bezoeken. Afgelopen dinsdag 27 junibis er  inmiddels een derde groep van start geaan die vooral de korte afstanden zullen gaan trainen. Deze trainingen zullen afwisselend op Nienoord en de atletiekbaan in Groningen plaats vinden. Inmiddels hebben een aantal van onze leden al goede resultaten gelopen, (zie hiervoor de wedstrijdverslagen elders in dit blad).

Voor de vakantieperiode heeft Boele een trainingsschema opgesteld, zodat iedereen op zijn of haar eigen wijze deze periode kan overbruggen. 
Ik wens jullie allemaal een erg goede vakantie toe en besluit met een uitspraak van Hans Top,

" 'k Hoop dat joe d'navvel nait te wied van d'rugge oaf vreten, in vekaansie", zodat ieder na de vakantie weer in topkonditie op de training zal verschijnen.

Anko Odding
 

 

Wedstrijduitslagen 1989

Een greep uit de wedstrijduitslagen uit 'De Droaver" 1989.5 januari 1989. Halve marathon Egmond aan Zee.

1:28:12 Jellie Land
1:30:50 Jans Meyboom
1:37:41 Anko Odding
1:37:42 Take van der Velde
1:41:00 Harm Pops

18 maart 1989. Halve marathon van Haren.

1:19:10 Boele de Wind
1:21:26 Jans Meyboom
1:26:44 Anko Odding

23 april 1989. Marathon van Utrecht.

2:54:03 Jans Meyboom
2:56:46 Sake Bergsma
3:03:11 Take van der Velde
3:03:33 Anko Odding
 
Clubblad De Droaver

© Loopgroep Nienoord

De gezelligste loopgroep van het Westerkwartier.

Terug naar boven