Activiteiten

Duurlopen in de zomer

Duurlopen in de zomer

Loopgroep Nienoord bied je de mogelijkheid om je in de zomerperiode voor te bereiden op de Westerkwartier-marathon (of op een andere in het najaar te lopen lange afstand). Op zaterdagen en zondagen worden er lange duurlopen georganiseerd waaraan leden maar ook niet-leden van Loopgroep Nienoord kunnen deel nemen. Voor leden is deelname uiteraard gratis; niet-leden betalen € 30, een bedrag dat in mindering gebracht wordt op de leden-contributie als de loper zou besluiten om na de loopsessies lid te worden van de vereniging, wat overigens niet verplicht is. Deelname aan de duurloopsessies betekent voor niet-leden dat deelname aan andere trainingsmomenten gedurende de week (op dinsdagavond, woensdagochtend of donderdagavond ook mogelijk is.

Voor deelname aan de lange duurlopen wordt een bepaald instapniveau gevraagd; de deelnemer moet al in staat zijn om een halve marathon te lopen. Het is dus niet mogelijk om vanaf beginners-niveau aan deze loopsessies deel te nemen. Omdat deze duurlopen plaatsvinden op tijden waarop  gewoonlijk de zaterdag- en zondagtrainingen plaatsvinden, blijft het voor leden die doorgaans op deze tijden trainen, mogelijk om mee te doen, omdat de lange duurlopen in “lussen” gelopen worden, zodat het mogelijk is om  de training te bekorten. Tevens zijn de duurlopen zo ingericht, dat de totale groep, van de snelste tot de minst snelle lopers, bij elkaar blijft.

De duurlopen worden gehouden volgens onderstaand schema. De plaats waar vandaan vertrokken wordt, wordt later bekend gemaakt maar zal ergens zijn in het Westerkwartier of in Noordenveld:


 

Zondag 8 juli                    20 km (of 15 km)

                                                                                     Zaterdag 14 juli               10 km

Zondag 22 juli                 23 km (of 16 km)

                                                                                     Zaterdag 28 juli               12 km

Zondag 5 aug.                 26 km (of 17 km)           

                                                                                     Zaterdag 11 aug.            14 km

Zondag 19 augustus      29 km (of 18 km)

                                                                                     Zaterdag 25 aug.            16 km

Zondag 2 september     32 km (of 19 km)           

                                                                                     Zaterdag 8 sept.             18 km

Zondag 16 september   35 km (of 20 km)Opgave:

  •  Leden die doorgaans niet op zaterdag op zondag trainen, kunnen zich melden   bij de betreffende trainers (zie de trainingsschema’s op de website)
  •  Leden die meestal op zaterdag en/of zondag trainen kunnen dat tijdens de       training doorgeven
  •  Niet - leden kunnen zich aanmelden door  €30 over te maken op     bankrekeningnr  NL21 RABO 0385 7053 36  t n.v. Loopgroep Nienoord  o.v.v. ‘duurloop zomer en je roepnaam” en het aanmeldingsformulier hieronder in te vullen. Zij krijgen   na aanmelding bericht over de verdere gang van zaken. Informatie vooraf via   telefoonnr. 0505016089 of 0594-5545598
  • OPGEVEN KAN TOT 27 JUNI. 

Online inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk
Aantal inschrijvingen: 2

© Loopgroep Nienoord

De gezelligste loopgroep van het Westerkwartier.

Terug naar boven